Tarieven

Wat zijn de kosten voor fysiotherapie indien u niet aanvullend verzekerd bent?

De particuliere tarieven bedragen vanaf 1 januari 2023

Zitting
fysiotherapie

€ 42,00

Toeslag aan huis behandeling

€ 19,00

Screening bij DTF

€ 20,00

Eenmalig
Fysiotherapeutisch onderzoek

€ 54,-

Intake en
onderzoek na verwijzing

€ 45,-

Screening,
intake en onderzoek

(Directe
Toegankelijkheid)

€ 45,-

Prijslijst spalken

De kosten voor spalken bedragen (vanaf 1 januari 2018):

(Neopreen)
Vingerspalk

€ 7,-

Duimspalk

€ 35,-

Polsspalk

€ 65,-

 

Annulering van een afspraak

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt (zowel via de basisverzekering als aanvullend verzekert). Te laat afgezegde afspraken worden niet vergoed door ziektekostenverzekeraars en dient u zelf te betalen.

Bel direct
Routebeschrijving